Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen gemioptal.cz), a jsou pro obě strany závazné. Vyhotovením objednávky dává kupující najevo svůj bezvýhradný souhlas se zněním obchodních podmínek. Prodávajícím je obchodní společnost GEMINI oční klinika, a.s., IČ: 269 06 295, se sídlem Průhonice, U Křížku 572, PSČ 252 43, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16401.

 1. gemioptal.cz uvádí ceny konečné tj. již včetně DPH
 2. Kupující je v průběhu nákupu upozorněn na skutečnost, že konečná suma bude navýšena o poštovné. Na konci nákupu se podle dodací podmínky objeví i částka poštovného.
 3. Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah košíku (zvolené produkty a množství). Na následné reklamace ohledně špatně zadaného artiklu, případně množství nebude brán ze strany gemioptal.cz zřetel.
 4. Před zadáním příkazu "potvrdit objednávku" je kupující povinen řádně vyplnit a zkontrolovat všechny údaje, které gemioptal.cz požaduje. Objednávka kupujícího je vždy ze strany gemioptal.cz potvrzena mailem, ale může být také ze strany gemioptal.cz autorizována a potvrzena telefonicky. Z tohoto důvodu je vyžadován i telefonický kontakt.
 5. Objednávku může kupující zaplatit formou dobírky při převzetí zboží nebo předem formou faktury, která mu bude zaslána mailem do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky ze strany kupujícího. Zboží bude následně zasláno do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího (gemioptal.cz).
 6. Gemioptal.cz je povinen zaslat zboží co nejdříve po obdržení objednávky - standardní je expedice (vyskladnění) do 3 pracovních dní po obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem (stává se zcela výjimečně, pouze v případech, kdy aktuálně jiný kupující v ten stejný den zboží vykoupil - jinak jsou v nabídce pouze výrobky, které skladem jsou), je kupující o této skutečnosti neprodleně informován, stejně tak i o dodací lhůtě. V případě, že kupujícímu náhradní dodací lhůta nevyhovuje, má možnost objednávku stornovat popř. změnit dle stávajících skladových zásob.
 7. Gemioptal.cz zboží zasílá Českou poštou - Balíkem do ruky.
 8. V případě, že kupující zásilku neobdrží, je povinen neprodleně informovat gemioptal.cz, který obratem zásilku u České pošty dohledá a informuje kupujícího o místě a čase možného převzetí zásilky.
 9. Gemioptal.cz si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku od kupujícího, který v minulosti bezdůvodně závazně objednané zboží nepřevzal.
 10. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne doručení. V tomto případě se kupující zavazuje vrátit zboží v originálním obalu, nepoužívané a nepoškozené. Kupující vrací zboží na své náklady. Při splnění těchto podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu celou částku převodem na jeho účet, a to do 14 dnů od obdržení zásilky. Gemioptal.cz upozorňuje, že zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme.
 11. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 2 let.
 12. Kupující má právo reklamovat zboží, které nebylo poškozeno nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením popř. chybnou manipulací s výrobkem.
 13. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Zlínské pobočky:
  GEMINI oční klinika, a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín.
 14. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě svévolného nepřevzetí zásilky je gemioptal.cz oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s odevzdáním zboží a s jeho převzetím (náklady balení a poštovné), a to v sjednané paušální výši 200,- Kč.
 15. Gemioptal.cz si vyhrazuje právo obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.
 16. V průběhu registrace poskytuje kupující osobní údaje, které jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním, shromažďováním a využíváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představuje Česká pošta, které jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží.

Moje objednávka

0,- Kč
zobrazit
Právě se nacházíte: Gemioptal TOP Q » Obchodní podmínky