Slovo lékaře

Vážené dámy a pánové,

dostávají se Vám do rukou přípravky řady Gemioptal®, které byly vyvinuty na oční klinice Gemini na základě odborných studií, klinického testování a znalostí našich lékařů, ve spolupráci s renomovanými výrobci potravních doplňků.

Gemioptal® FORTE je základním typem přípravku na bázi luteinu, zeaxantinu a ženšenu. V klinické praxi jej doporučujeme zejména jako základní prevenci proti vzniku věkem podmíněné makulární degenerace.

Gemioptal® HERBAL je pokročilým produktem na bázi čínských bylin. V klinické praxi Gemioptal® HERBAL doporučujeme nejčastěji lidem s podrážděnýma očima z důvodu nedostatku slz, nebo jejich snížené kvality, u sklivcových zákalů a počínající presbyopie.  

Gemioptal® TOP Q je špičkovým produktem na bázi krystalického luteinu, omega 3 mastných kyselin a zinku. V klinické praxi jej doporučujeme zejména jako rozšířenou prevenci proti vzniku věkem podmíněné makulární degenerace.

Přeji Vám, aby užívání přípravků Gemioptal® bylo pro Vás přínosné a problémy se zrakem se Vám vyhýbaly.

prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
přednosta oční kliniky Gemini

prim. MUDr. Pavel Čejka
primář vitreoretinálního centra oční kliniky Gemini

 

 

1. Sítnice

Sítnice je nejvnitřnější list stěny oční koule. Její tloušťka kolísá od 0,5 mm při papile až do 0,1 mm při ora serrata. Její hlavní funkcí je snímání a předzpracování světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku.

Sítnice je složena ze dvou základních vrstev: zevní vrstva, která je tvořena pigmentovým epitelem a vnitřní vrstva tvořená tyčinkami a čípky, dále pak bipolárními buňkami a gangliovými buňkami. Centrální oblast sítnice se nazývá žlutá skvrna (1-5)

2. Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (dále jen VPMD) je chronickým degenerativním onemocněním postihujícím primárně choriokapilaris, Bruchovu membránu a RPE. Je dnes ve vyspělých státech vedoucí příčinou těžkého postižení CZO u populace nad 60 let věku. Podle nových statistik lze očekávat do roku 2025 její nárůst o 40%.

VPMD způsobuje ztrátu centrální zrakové ostrosti asi u 6% osob starších 65 let a asi u 20% osob starších 75 let.

Studie sociodemografických rizikových faktorů prokázaly, že prevalence, incidence a progres všech forem VPMD prudce stoupá s narůstajícím věkem. Z očních rizikových faktorů je uváděna hypermetropie a v některých studiích protektivní vliv tmavě zbarvených duhovek. Podle některých pozorování může operace katarakty zvyšovat riziko VPMD, protože zakalená čočka blokuje škodlivý vliv UV záření. Navíc zde může hrát určitou roli i pooperační zánět. (1,3,4)

3. Klinické formy VPMD

Suchá forma

Tato forma makulární degenerace je způsobena zánikem kapilár v chlorikapilaris makulární krajiny. Suchá forma VPMD se vyskytuje u 85 % postižených pacientů. Důsledkem tohoto onemocnění vzniká skotom a praktická slepota.

Do klinického obrazu suché formy VPMD patří také drúzy. Jsou to malá okrouhlá bíložlutá ložiska hluboko v sítnici. Jde o hyalinní materiál vznikající v souvislosti s degenerací pigmentového epitelu. V okamžiku, kdy se drúzy začnou zvětšovat a splývat, znamenají vysoké riziko progrese choroby o vlhké formy. (4)


suchá forma makulární degenerace

pohled zdravým okem

Vlhká forma

Tato forma makulární degenerace je způsobena růstem novotvořených cév z cévnatky, které se šíří pod Bruchovu membránou. V Bruchově membráně vznikají trhlinky, kterými novotvořené cévy pronikají pod pigmentový epitel a později také pod sítnici. Tyto cévy mají patologicky zvýšenou permeabilitu. Následuje serózní ablace pigmentového epitelu, spojená s náhlým a výrazným poklesem zrakové ostrosti a vznikem velmi rušivých metamorfopsií. Ve srovnání se suchou formou je postup změn u vlhké formy rychlejší a dramatičtější. (4)

Léčbu této formy VPMD zavedl v roce 2006 jako první MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.,FEBOS-CR


vlhká forma makulární degenerace

pohled zdravým okem

Počáteční příznaky věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) je možné velmi lehce přehlédnout, protože nemoc často postihne v počátku pouze jedno oko. Zhoršení zraku tak mnohdy lidé přehlížejí a pomýšlejí pouze na změnu brýlí.

VPMD je velmi nutné diagnostikovat v její počáteční fázi, protože právě v té době je léčba nejefektivnější.

Vyšetřit sebe, případně Vaše známé můžete i sami pomocí Amslerovy mřížky. Jde o čtvercovou síť s fixačním bodem uprostřed, která testuje správnou funkci žluté skvrny.

Otestujte se sami a odhalte toto zrádné onemocnění včas.


normální vidění

příklad možného vidění s VPMD

Jak Amslerovu mřížku používat?
  • Testujte se alespoň 1x týdně.
  • Pokud používáte dioptrické brýle, nasaďte si je.
  • Zakryjte se jedno oko.
  • Sledujte mřížku ze vzdálenosti cca. 30 – 50 cm za dobrých světelných podmínek.
  • Soustřeďte svůj pohled pouze na čtvercový bod uprostřed sítě.
  • Sledujte, zda vidíte čtvercovou síť jako pravidelnou, zda některé čtverce nechybí, nebo zda nejsou deformovány.
  • Testujte každé oko zvlášť.

Stáhněte a vytiskněte si Amslerovu mřížku!

Pokud zjistíte jakékoliv změny na čtvercové síti, neváhejte to neprodleně oznámit svému očnímu lékaři.

4. Katarakta – šedý zákal

Podle některých pozorování může operace katarakty zvyšovat riziko VPMD, protože zakalená čočka blokuje škodlivý vliv UV záření. Navíc zde může hrát určitou roli i pooperační zánět. (1)

Katarakta je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Ve světě je dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích. Podle WHO je šedý zákal celosvětově zodpovědný za 48% případů slepoty v dospělosti (okolo 18 miliónu lidí).

Katarakta je nejčastěji způsobena stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných katarakt. Dědičnost může ovlivnit, jestli katarakta vznikne dříve nebo později. Základního vyvolavatele však medicína dosud nezná, proto není možno stanovit ani jednoznačnou prevenci. (5)

Použitá literatura

1 Kuchyňka P. a kol.: Oční lékařství, Grada Publishing, a.s., 2007
2 Čihák R.: Anatomie 3, Grada Publishing, a.s., 1997
3 Kraus H. a kol.: Kompendium očního lékařství, Grada Publishing, a.s., 2007
4 Rozsíval P. a kol.: Oční lékařství, Galén, 2006
5 http://cs.wikipedia.org

 

Moje objednávka

0,- Kč
zobrazit
Právě se nacházíte: Gemioptal TOP Q » Slovo lékaře » Slovo lékaře